Υ.Γ.Ι.ΕΙ.Α – Ύδωρ, Γη, Ιδέα (Αιθήρ), Ειλή (Πυρ), Αήρ: ‘Ενα ταξίδι ενσωμάτωσης του Αιθέρα μέσα από τα τέσσερα στοιχεία”