‘Οροι Χρήσης

Εισαγωγή

Σε αυτή τη σελίδα παρουσιάζονται οι όροι χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας amforeasonline.com (στο εξής Amforeas Wellness Hub) και των άμεσα συνδεόμενων με αυτή σελίδες, ομάδες, και κανάλια σε τρίτες πλατφόρμες με στόχο την προσφορά υπηρεσιών σωματικής ευεξίας στα Ελληνικά.

Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του ιστότοπού μας και στις άμεσα συνδεόμενες με αυτόν σελίδες, ομάδες και κανάλια σε τρίτες πλατφόρμες. Το Amforeas Wellness Hub δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές κι εφόσον εξακολουθούν τη χρήση εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, οφείλουν να απέχουν από τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου. Οι ιδιαίτεροι Όροι & Προυποθέσεις της εκάστωτε συνεργαζόμενης εξωτερικής πλατφόρμας (όπως Facebook, Youtube, Zoom, Vimeo, Instagram) συνεχίσουν να ισχύουν.

Περιήγηση στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα και σε άμεσα συνδεόμενες με αυτή σελίδες, ομάδες και κανάλια σε τρίτες πλατφόρμες

Ο χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών της διαδικτυακής πλατφόρμας Amforeas Wellness Hub και των άμεσα συνδεόμενων με αυτή σελίδων, ομάδων και καναλιών σε τρίτες πλατφόρμες οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν, πριν τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του.

Η χρήση του Amforeas Wellness Hub και των άμεσα συνδεόμενων με αυτή σελίδων, ομάδων και καναλιών σε τρίτες πλατφόρμες γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Επομένως το Amforeas Wellness Hub δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις, αποτυχίες, διακοπές ή φθορές οποιονδήποτε δεδομένων ή πληροφοριών σχετίζονται με την ιστοσελίδα του.

Αποποίηση Ευθύνης

Οι υπηρεσίες σωματικής ευεξίας που προσφέρονται στην πλατφόρμα του Amforeas Wellness Hub και στις άμεσα συνδεόμενες με αυτή ομάδες, σελίδες, προφίλ και κανάλια σε τρίτες πλατφόρμες, περιλαμβάνουν τεχνικές ψυχοσωματικής και φυσικής έκφρασης. Όπως κάθε συνδυασμός σωματικής άσκησης δε θα πρέπει να εξασκείται από άτομα με ιατρικά προβλήματα, χωρίς αυτά να συμβουλευτούν πρώτα το γιατρό τους. Οποιοδήποτε περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου δεν πρέπει να θεωρηθεί ως υποκατάστατο φαρμακευτικής αγωγής για φυσικές, νοητικές ή ψυχολογικές ασθένειες.

Το περιεχόμενο των υπηρεσιών σωματικής ευεξίας στο Amforeas Wellness Hub και στις άμεσα συνδεόμενες με αυτόν σελίδες, ομάδες και κανάλια σε τρίτες πλατφόρμες μπορεί να μην είναι κατάλληλο για όλους. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν ένα βαθμό φυσικής καταπόνησης και ως εκ τούτου αντενδείκνυνται για άτομα που πάσχουν από:

-Οποιοδήποτε τύπο κοίλης

-Αιμορροϊδες σε προχωρημένο στάδιο

-Επίμονο Βήχα

-Οποιαδήποτε πάθηση με έντονα συμπτώματα

-Επιληψία

-Καρδιακά Προβλήματα

-Υψηλή αρτηριακή Πίεση

-Ακράτεια Ούρων

-Ψυχιατρικές Διαταραχές για τις οποίες λαμβάνεται φαρμακευτική αγωγή

-Έντονους πόνους στη μέση

Οι αντενδείξεις συμμετοχής περιλαμβάνουν άτομα που:

-Έχουν υποβληθεί σε χειρουργείο τους τελευταίους 3 μήνες

-Βρίσκονται στο πρώτο τρίμηνο εγκυμοσύνης

-Κάνουν χρήση οποιασδήποτε ναρκωτικής ουσίας

Η λίστα είναι απλά καθοδηγητική και δεν έχει στόχο να εξαντλήσει τις πιθανές παθήσεις κι αντενδείξεις συμμετοχής. Εάν έχετε αμφιβολίες, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε έναν ειδικευμένο επαγγελματία γιατρό για καθοδήγηση, πριν την εγγραφή σας στην πλατφόρμα Amforeas Wellness Hub ή/και σε τρίτες συνδεόμενες πλατφόρμες. Οποιοσδήποτε λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή πρέπει να λάβει τη συμβουλή του γιατρού του πριν μειώσει τη δοσολογία, ή διακόψει τη λήψη της φαρμακευτικής αγωγής.

Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την κοινή λογική. Εάν κατά τη διάρκεια των ζωντανών και βιντεοσκοπημένων προσφερόμενων υπηρεσιών αισθανθείτε νέο ή ξαφνικό πόνο παρακαλούμε διακόψτε τη συμμετοχή σας στην υπηρεσία και συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

Με την εγγραφή του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Amforeas Wellness Hub και σε τρίτες συνδεόμενες πλατφόρμες ο χρήστης αποδέχεται τη συμμετοχή του σε υπηρεσίες σωματικής ευεξίας οι οποίες απαιτούν νοητική διαύγεια και φυσική δραστηριότητα που μπορεί να είναι κοπιώδης και να προκαλέσει σωματικό τραυματισμό. Ο χρήστης διαβεβαιώνει ότι αντιλαμβάνεται πλήρως τους κινδύνους που περιλαμβάνει αυτή η δραστηριότητα. Ο χρήστης διαβεβαιώνει ότι είναι σε καλή φυσική, συναισθηματική, νοητική κατάσταση και δεν πάσχει από κάποια ιατρική πάθηση ούτε είμαι χρήστης ναρκωτικών ουσιών, γεγονότα που θα τον απέτρεπαν από την πλήρη συμμετοχή του στις προσφερόμενες υπηρεσίες του παρόντος ιστότοπου.

Με την εγγραφή του στο Amforeas Wellness Hub και σε τρίτες άμεσα συνδεόμενες πλατφόρμες, ο χρήστης λαμβάνει πλήρως την ευθύνη για οποιοδήποτε κίνδυνο, τραυματισμό, ζημία, γνωστοποιημένη ή άγνωστη, η οποία μπορεί να προκληθεί από την χρήση των προσφερόμενων υπηρεσιών. Εν γνώση του και εκούσια αποποιείται κάθε αξίωσης κι έννομου δικαιώματός του απέναντι στο Amforeas Wellness Hub. O χρήστης, οι κληρομόμοι του, οι νομικοί του εκπρόσωποι αποποιούνται διεκδικήσεων, αίρονται και δεσμεύονται να μην υποβάλλουν μήνυση για οποιοδήποτε τραυματισμό, ζημία ή θάνατο που προκλήθηκε από αμέλειά τους ή άλλες πράξεις.

Διαχείριση Υλικού Συνδρομών/ Προγραμμάτων

Όλο το περιεχόμενο στο Amforeas Wellness Hub και τις άμεσα συνδεόμενες με αυτό τρίτες πλατφόρμες,  συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, βίντεο, σχεδίων, κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτών των διαδικτυακών τόπων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Αmforeas Wellness Hub και της Βασιλικής Σκρέκου και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ’αυτών δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να “φορτωθεί”, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί από τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο άνευ έγγραφης κι ενυπόγραφης συμφωνίας.

Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να βιντεοσκοπεί, να αναπαράγει, αντιγράφει, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του Amforeas Wellness Hub και των άμεσα συνδεόμενων με αυτό ομάδες, σελίδες και κανάλια σε τρίτες πλατφόρμες .

Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του Amforeas Wellness Hub και των συνδεόμενων με αυτο ομάδες, σελίδες, κανάλια σε τρίτες πλατφόρμες, δε σας παραχωρείται σε καμία περίπτωση η κυριότητα οποιωνδήποτε δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στις υπηρεσίες και στο περιεχόμενο στο οποίο έχετε πρόσβαση.

Επιστροφή Χρημάτων

Δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων από το Amforeas Wellness Hub, παρά μόνο όταν το Amforeas Wellness Hub οφείλεται για την ακύρωση κάποιου κύκλου προσφερόμενων υπηρεσιών που είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει σε συγκεκριμένη ημερομηνία. Στην ακύρωση κύκλου προσφερόμενων υπηρεσιών με συγκεκριμένη ημερομηνία δε συμπεριλαμβάνεται ο επαναπρογραμματισμός μιας προσφερόμενης υπηρεσίας, παρά μόνο όταν αυτή ρητα ακυρωθεί και δεν έχει καθοριστεί νέα ημερομηνία εναρξής της. Σε αυτή την περίπτωση ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ζητήσει επιστροφή χρημάτων.

Στοιχεία Εγγραφής

Για να δημιουργήσετε έναν προσωπικό λογαριασμό στο Amforeas Wellness Hub, με επακόλουθο να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της πλατφόρμας του Amforeas Wellness Hub, πρέπει οι πληροφορίες που καλείστε να μας παρέχετε να είναι ακριβείς και πλήρεις και να δεσμευτείτε ότι θα ενημερώνετε, εφόσον χρειαστεί, τις συγκεκριμένες πληροφορίες, ώστε να συνεχίσουν να είναι ακριβείς και πλήρεις. Το περιεχόμενο των προσφερόμεων υπηρεσιών που φιλοξενούνται στο Amforeas Wellness Hub απευθύνεται σε ενήλικες. Η πρόσβαση και η χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής, μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε άτομο άνω της ηλικίας των 18 ετών.

Δεσμεύεστε να δημιουργήσετε, να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιείτε ΜΟΝΟ ΈΝΑΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ λογαριασμό χρήστη και ότι δεν θα επιτρέπετε την πρόσβαση τρίτων στο λογαριασμό σας και απακόλουθα ούτε τη χρήση του προσωπικού σας λογαριασμού από τρίτους.

Προσφερόμενες Υπηρεσίες

Το Amforeas Wellness Hub έχει το δικαίωμα να ακυρώσει ή να επαναπρογραμματίσει τους κύκλους υπηρεσιών σωματικής ευεξίας που φιλοξενούνται στην πλατφόρμα, όπως επίσης έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει το περιεχόμενο των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Η παρούσα συμφωνία “Όροι Χρήσης της πλατφόρμας Amforeas Wellness Hub και των άμεσα συνδεόμενων με αυτή τρίτων πλατφορμών” γίνεται αποδεκτή από εσάς κατά την εγγραφή σας στην πλατφόρμα Amforeas Wellness Hub μέσω της ιστοσελίδας https://amforeasonline.com για τη δημιουργία του προσωπικού σας λογαριασμού και κατά την εγγραφή σας σε άμεσα συνδεόμενες με αυτή τρίτες πλατφόρμες.